ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Kickoff 16May67
 • ผลงานโดดเด่น
 • กระบวนงาน การให้บริหาร
 • คุณธรรมต้นแบบ
 • บุคลากรดีเด่น
 • สถานที่ทำงานน่าอยู่
 • ต่อต้านการทุจริต
 • No gift
 • นโยบายอธิบดี2567

  บริการสำนักงานเลขานุการกรม

  01-ความรู้งานสารบรรณ
  02-ระเบียบ/คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
  03-ช่องทางการร้องเรียน
  04-ประชุมคณะกรรมการบริหารกรม
  05-งานตรวจราชการ
  07-เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
  08-ปฏิทินการจัดงานกรมฯ
  09-บริการห้องสมุด

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Bos 00
  Bos SW000

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กรมประชาสัมพันธ์

  เมนูอื่นๆ

  จัดซื้อจัดจ้าง
  เจตนำจงสุจริตของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยง
  โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
  การตรวจสอบคำศัพท์
  การมอบอำนาจ
  มติ ครม.
  นโยบาย รมว.กษ.
  การตรวจสอบคำทับศัพท์
  Knowledge Management
  DOWNLOAD แบบฟอร์ม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook สลก
  Banner Facebook New
  Banner Facebook Moac
  Banner Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  copyright All reseve 2023
  รูปภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com , canva.com

  BACK TO TOP