ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Banner Web P GOOD 2 Ed1
 • IDOL 2566 001
 • ผลการประเมินกลุ่มงานเสริมสร้างสมดุลชีวตคนทำงาน 2566

  บริการสำนักงานเลขานุการกรม

  01-ความรู้งานสารบรรณ
  02-ระเบียบ/คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
  03-ช่องทางการร้องเรียน
  04-ประชุมคณะกรรมการบริหารกรม
  05-การแบ่งเขตตรวจราชการ
  06-คำสั่งรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
  07-เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
  08-ปฏิทินการจัดงานกรมฯ

  No Gift Policy

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Bos 00
  Bos SW000

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

  • ติดต่อขอเลขที่หนังสือ/เลขที่คำสั่งกรมฯ นอกเวลาราชการ หลัง 16.30 น.
  • HOPE OF MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • HOPE OF MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ติดต่อขอเลขที่หนังสือ/เลขที่คำสั่งกรมฯ นอกเวลาราชการ หลัง 16.30 น.

  • HOPE OF MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • HOPE OF MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กรมประชาสัมพันธ์

  เมนูอื่นๆ

  จัดซื้อจัดจ้าง
  เจตนำจงสุจริตของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยง
  โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
  ข้อบกพร่องจากการตรงจหนังสือราชการ
  การมอบอำนาจ
  มติ ครม.
  นโยบาย รมว.กษ.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  Knowledge Management
  DOWNLOAD แบบฟอร์ม
  ห้องสมุดออนไลน์

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook สลก
  Banner Facebook New
  Banner Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์
  copyright All reseve 2023
  รูปภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com , canva.com

  BACK TO TOP